Fyzikální korespondenční seminář

Na této stránce najdete informace o Fyzikálním korespondenčním semináři a pravidla; informace o FYKOSu jako organizaci naleznete na této stránce.

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je individuální soutěž (pro zahraniční řešitele obecně ISCED 3) pro středoškoláky se zájmem o fyziku a pochopení světa kolem nás. FYKOS pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších oblastí této vědy, např. skrze naši zpětnou vazbu, vzorová řešení, rozšiřující texty či účasti na našich akcích.

Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století.

Základní informace o FYKOSu

Jak FYKOS probíhá?

Šestkrát do roka publikujeme na webu tzv. sérii, která obsahuje zadání osmi úloh (v průběhu roku také řešitelům daného ročníku zasíláme úlohy poštou). Přibližně měsíc máte na vymýšlení řešení, které nám nejpozději do určeného termínu zašlete (elektronicky, ne poštou). Se zadáním další série dostanete zpět svá opravená a okomentovaná řešení z minulé série spolu s autorským řešením všech úloh.

Jaké jsou ve FYKOSu úlohy?

Prvních pět úloh vychází ze středoškolského učiva a snaží se je dále rozšířit. První dvě úlohy jsou zpravidla jednodušší a zvládne je i šikovný prvák. Šestá úloha je problémová, což znamená, že k jejímu řešení se budete muset hlouběji zamyslet nad fyzikální podstatou problému a případně také něco nastudovat. Předposlední úloha je experimentální. Očekává se, že zadaný experiment nejen teoreticky navrhnete, ale zejména prakticky zrealizujete a z naměřených hodnot spočtete výsledek a jeho chybu. Poslední úloha souvisí se seriálem na pokračování, který vám během roku přiblíží nějakou zajímavou partii fyziky. Seriál má některé roky na své stránce i doprovodné texty.

Jak se FYKOS vyhodnocuje?

Řešitelé jsou rozděleni do čtyř kategorií podle roku maturity - např. ti, kdo maturují tento školní rok, patří do kategorie čtvrtých ročníků.

Seminář je jedna velká, nepřetržitá soutěž. Za každou úlohu dostáváte podle míry správnosti vašeho řešení určitý počet bodů daný obtížností úlohy (experimentální úloha je bodována nejštědřeji). Pokud někdo vymyslí originální způsob řešení či zašle skvěle propracovanou úlohu, může získat tzv. bonus, tedy určitý počet bodů navíc k bodům standardním. Podle celkového počtu získaných bodů je pak sestavováno pořadí v jednotlivých kategoriích. Aktuální stav pořadí najdete na webu s autorským řešením každé série. Na alespoň prvních přibližně třicet nejlepších řešitelů na konci roku čekají hodnotné a zajímavé ceny (odborné a populární knížky o fyzice a dalších přírodních vědách, deskové hry, trička s logem semináře apod.). Přibližně 40 nejlepších řešitelů také zveme na soustředění, která se konají dvakrát ročně.

Jak se stát řešitelem FYKOSu?

Jednoduše! Stačí nahrát řešení některých úloh z aktuální série a vyplnit základní informace o své osobě (jméno, příjmení, datum narození, adresu, školu a kategorii) skrz naše webové rozhraní. Poté vám již bude zasíláno zadání dalších sérií na vámi uvedenou adresu. Můžete se samozřejmě připojit kdykoliv během roku, ale budete se muset smířit s bodovým náskokem ostatních řešitelů.

Není nutné posílat řešení všech úloh, i jedna vyřešená úloha má smysl. Řešitelé, kteří spočítají úplně všechno, jsou spíše výjimkou. Často je dobré poslat i částečné řešení, které není „dotažené“ úplně do konce, žádný učený z nebe nespadl!

Proč řešit FYKOS?

Řešením úloh FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů a hlubší náhled na jejich podstatu. FYKOS je též velmi vhodnou přípravou pro současné a budoucí úspěšné řešitele jiných fyzikálních soutěží (Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků apod.). Je také dobrým odrazovým můstkem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Pro studenty, kteří se rozhodli, že si vylepší své jazykové (a jiné) znalosti studiem v zahraničí, se FYKOS navíc stává jedním z pojítek s domovem.

Možná nejcennější je však to, že na různých akcích pořádaných FYKOSem se seznámíte se spoustou nových přátel, se kterými máte jednu společnou zálibu - fyziku.

Publikace

Již se stalo tradicí, že každým rokem vydáváme ročenku, kde najdete pohromadě celý předcházející ročník semináře. Od zadání přes řešení a seriál na pokračování až po výsledkovou listinu a krátké zprávy o soustředění i dalších akcích. Po prvním a druhém desetiletí FYKOSu byly vydány i souborné výroční ročenky.

Máte-li o ročenky zájem, kontaktujte nás na fykos@fykos.cz a ročenky obdržíte se zadáním příští série. Ročenky také nabízíme na akcích pro středoškoláky, jako je Den otevřených dveří (prosinec), Veletrh vědy (červen) či Jeden den s fyzikou (únor).

Pravidla pro řešitele FYKOSu

Úvod

Řešitelem FYKOSu se může stát každý středoškolák, případně základoškolák, se zájmem o fyziku, který je schopen komunikovat česky, slovensky nebo anglicky. Řešení můžete posílat elektronicky prostřednictvím webového formuláře.

V případě technických problémů s uploadem řešení pište na adresu fykos-solutions@fykos.cz.

Základní pravidla

 • Řešení každé z úloh pište na zvláštní list papíru formátu A4 (či do zvláštního elektronického dokumentu v pdf), u horního okraje napište číslo úlohy a podepište se. Je-li řešení některé vaší úlohy na více listech, podepište se na každý list, očíslujte je a na každý napište, kolik má úloha celkem listů.
 • Pokud píšete rukou, pište čitelně (nečitelná řešení a nekvalitní fotografie řešení psaného rukou nemůžeme opravit a ani obodovat)
 • FYKOS je individuální soutěž. Na kolektivní řešitele se díváme skrz prsty!
 • Hodnotit budeme spíše postup vašeho řešení, ne až tolik číselné výsledky (v těch může udělat chybu každý). Pořadí řešitelů bude rozděleno do čtyř kategorií (1., 2., 3. a 4. ročník). Bodově zvýhodněni bonusovými body budou ti, kteří ve svých řešeních vymyslí něco originálního či fyzikálně hlubokého. Proto se nebojte psát více k danému problému; čím více nad něčím přemýšlíme, tím lépe.
 • U experimentální úlohy je důležitý především experiment a dostatečný rozbor toho, co vám vyšlo, případně proč to nevyšlo tak, jak mělo, a co by se tedy příště dalo zlepšit. Víc informací o tom, jak psát experimentálku, najdete zde.
 • Při řešení jakékoliv úlohy se nebojte sáhnout po nějaké chytré knize, která je v textu doporučena, případně kterou najdete doma v knihovně nebo ve škole, případně si související informace vyhledat na internetu. Nebojte se konzultovat své problémy s kýmkoliv. Konzultovat a opisovat je rozdíl! Naopak opisovat je zakázáno. Citovat můžete, ale musíte vždy uvést zdroj, který citujete. Opatrně s nástroji jako chatGPT – jednak se jim nedá vždy věřit a hlavně pokud úlohy vyřeší za Vás, tak se nic moc nenaučíte, což kazí pointu celé účasti (nemluvě na to, že je to nefér vůči ostatním).
 • Kdokoli se může zapojit i v průběhu roku. Sice ostatní budou mít náskok, ale i samotné řešení úloh a zpětná vazba od opravovatelů je pro každého dobrá a na soustředění se máte šanci dostat jako náhradníci.
 • Nemusíte poslat řešení všech úloh. I jenom jedna úloha má smysl. Nebojte se poslat třeba i jen náznak řešení či nějaký zajímavý postřeh k úloze. Fyzika je hra a zábava.
 • Odesláním příkladů do série souhlasíte se zveřejněním výsledků ve formě základních údajů (svého jména, příjmení, kategorie, školy a bodů) ve výsledkové listině na internetových stránkách, v brožurkách a ročenkách FYKOSu.
 • Řešení posílejte včas. Pozdní odeslání netolerujeme. Každá série má své datum odeslání. Všechna došlá řešení zpracováváme najednou a pár opozdilců nám přidělává práci. Nemluvě o tom, že se snažíme co nejrychleji na stránkách zveřejnit autorská řešení úloh a po jejich zveřejnění už nemá úlohy ani smysl posílat.

Posílání řešení a jejich upload

 • Jediným akceptovaným formátem pro vaše řešení je pdf, protože se dá tisknout a prohlížet na různých systémech a dopadne to vždy stejně.
 • V nouzi svá řešení můžete poslat jako naskenované stránky, i tak je však musíte před odesláním převést do pdf. K tomu může sloužit např. aplikace Adobe Scan.
 • Jak vytvářet elektronická řešení se dozvíte na této stránce.
 • Adresa formuláře pro upload řešení je https://db.fykos.cz
 • Nejprve se zaregistrujte vyplněním všech požadovaných údajů. Poté se již můžete svým loginem přihlásit a odesílat úlohy pomocí webového formuláře.
 • Pokud nemůžete splnit naše požadavky, napište nejprve dotaz na fykos-solutions@fykos.cz. Nějaké řešení jistě najdeme.

Opravená řešení

Řešení opravíme a pošleme je zpátky, a to buď poštou, nebo prostřednictvím stejného webového formuláře, přes který se úlohy nahrávají.

Odměny za řešení

Největší odměnou úspěšným řešitelům jsou soustředění, která se konají dvakrát do roka a jsou na ně zvaní řešitelé podle pořadí. Na jarní soustředění se zve podle pořadí v prvních třech sériích ročníku a na podzimní se zvou účastníci podle pořadí v čtvrté až šesté sérii předchozího ročníku (kromě řešitelů, kteří již odmaturovali) a zároveň tam mohou být pozváni řešitelé první série aktuálního ročníku, kteří odevzdali svá řešení dostatečně brzy. Tradičním dárkem pro účastníky soustředění jsou různé FYKOSí předměty, jako například trička, hrnky, ponožky či bloky.

Přinejmenším třicítka nejlepších řešitelů nebo nejlepší třetina řešitelů bude odměněna odbornou či populární knížkou, společenskou hrou, tričkem, mikinou nebo jinou hodnotnou cenou. Tuto také dostane alespoň pět prvních řešitelů z každé kategorie. Odměny posíláme po předchozím výběru poštou.

Navíc za každou úlohu, za kterou dostane řešitel bonusový bod (tj. dostane víc bodů než je maximum před aplikací bodového zvýhodnění), získá drobnou odměnu jako např. propisku, placku či blok (podle aktuálních zásob).

Bodové zvýhodnění

Od 25. ročníku (2011/12) jsou bodově zvýhodněni řešitelé v kategorii 1. a 2. ročníků a to tak, že jejich bodový zisk za úlohy 1 a 2 se násobí dvěma. Žádné jiné bodové zvýhodnění není.

Úspěšný řešitel

Úspěšným řešitelem semináře se stává každý řešitel, který v průběhu jednoho ročníku semináře získá alespoň 50% z celkového počtu bodů.Pro výpočet se používá součet bodů řešitele včetně bodového zvýhodnění nižších ročníků. Celkový počet bodů je počet bodů u Studenta Pilného v kat. 4. ročníků. Od školního roku 2012/13 pak může uchazeč o bakalářské studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na základě Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře. Podrobnosti hledejte na webových stránkách fakulty. Od 35. ročníku (šk. rok 2021/2022) můžeme osvědčení o úspěšném řešiteli vystavit i pro studenty 4. ročníku, pokud dostatečného počtu bodů dosáhnou už po 4. nebo 5. sérii (6. série končí až po uzávěrce přijímání osvědčení). I maturanti si tedy řešením FYKOSu mohou zajistit prominutí přijímacích zkoušek na MFF UK.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz