Co je to FYKOS?

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení.

Komu je určen FYKOS?

Všem zájemcům o fyziku ze všech ročníků a typů středních škol kdekoliv ve světě, kteří jsou schopni komunikovat česky, slovensky nebo anglicky.

Jak FYKOS probíhá?

Šestkrát do roka dostanete poštou tzv. sérii, která obsahuje zadání osmi úloh (úlohy jsou dostupné i online na těchto stránkách). Přibližně měsíc máte na vymýšlení řešení, které nám nejpozději do určeného termínu zašlete. Se zadáním další série dostanete zpět svá opravená a okomentovaná řešení z minulé série spolu s autorským řešením všech úloh.

Jaké jsou ve FYKOSu úlohy?

Prvních pět úloh vychází ze středoškolského učiva a snaží se je dále rozšířit. První dvě úlohy jsou zpravidla jednodušší a zvládne je i šikovný prvák. Šestá úloha je problémová, což znamená, že k jejímu řešení se budete muset hlouběji zamyslet nad fyzikální podstatou problému a případně také něco nastudovat. Předposlední úloha je experimentální. Očekává se, že zadaný experiment nejen teoreticky navrhnete, ale zejména prakticky zrealizujete a z naměřených hodnot spočtete výsledek a jeho chybu. Poslední úloha souvisí se seriálem na pokračování, který vám během roku přiblíží nějakou zajímavou partii fyziky. Seriál má některé roky na své stránce i doprovodné texty.

Jak mají vypadat řešení jednotlivých úloh?

Posíláte-li řešení běžnou poštou, pište každou úlohu na zvláštní papír formátu A4 a u horního okraje jej podepište. Je-li vaše řešení některé z úloh na více listech, očíslujte je a sešijte k sobě. Pokud budete svá řešení při vkládání do obálky překládat, přeložte je všechna najednou. Nezapomeňte obálku správně ofrankovat (pozor na hmotnost psaní).

Svá řešení můžete také posílat v elektronickém formátu, a to prostřednictvím webového formuláře. Při tom prosím dodržujte tato pravidla. Každé řešení musí být v samostatném souboru formátu pdf. Na každou stranu dokumentu s řešením důsledně uvádějte své jméno a příjmení. Pokud si s elektronickým řešení nevíte rady, mužete si přečíst tento návod.

Jak se FYKOS vyhodnocuje?

Řešitelé jsou rozděleni do čtyř kategorií podle roku maturity - např. ti, kdo maturují tento školní rok, patří do kategorie čtvrtých ročníků.

Seminář je jedna velká, nepřetržitá soutěž. Za každou úlohu dostáváte podle míry správnosti vašeho řešení určitý počet bodů daný obtížností úlohy (experimentální úloha je bodována nejštědřeji). Pokud někdo vymyslí originální způsob řešení či zašle skvěle propracovanou úlohu, může získat tzv. bonus, tedy určitý počet bodů navíc k bodům standardním. Podle celkového počtu získaných bodů je pak sestavováno pořadí v jednotlivých kategoriích. Aktuální stav pořadí je zasílán spolu s autorským řešením každé série. Na alespoň prvních přibližně třicet nejlepších řešitelů čekají hodnotné a zajímavé ceny (odborné a populární knížky o fyzice a dalších přírodních vědách, deskové hry, trička s logem semináře apod.). Přibližně 25 nejlepších řešitelů také zveme na soustředění, která se konají dvakrát ročně.

Jak se stát řešitelem FYKOSu?

Jednoduše! Stačí poslat řešení některých úloh z aktuální série a základní informace o své osobě (jméno, příjmení, datum narození, adresu, školu a kategorii) na naši adresu. Poté vám již bude zasíláno zadání dalších sérií na vámi uvedenou adresu. Můžete se samozřejmě připojit kdykoliv během roku, ale budete se muset smířit s bodovým náskokem ostatních řešitelů.

Není nutné posílat řešení všech úloh, i jedna vyřešená úloha má smysl. Řešitelé, kteří spočítají úplně všechno, jsou spíše výjimkou. Často je dobré poslat i částečné řešení, které není „dotažené“ úplně do konce, žádný učený z nebe nespadl!

Proč řešit FYKOS?

Řešením úloh FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů a hlubší náhled na jejich podstatu. FYKOS je též velmi vhodnou přípravou pro současné a budoucí úspěšné řešitele jiných fyzikálních soutěží (Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků apod.). Je také dobrým odrazovým můstkem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Pro studenty, kteří se rozhodli, že si vylepší své jazykové (a jiné) znalosti studiem v zahraničí, se FYKOS navíc stává jedním z pojítek s domovem.

Možná nejcennější je však to, že na různých akcích pořádaných FYKOSem se seznámíte se spoustou nových přátel, se kterými máte jednu společnou zálibu - fyziku.

Jak vznikl FYKOS?

Roku 1987 skupinka studentů vedená Pavlem Krtoušem za pomoci Dr. Leoše Dvořáka z tehdejší Katedry teoretické fyziky uspořádala první ročník pražského Fyzikálního korespondenčního semináře, první fyzikální soutěže tohoto druhu v Čechách a na Moravě. Od té doby se na chodu FYKOSu podílely desítky studentů MFF, většinou bývalých řešitelů. Více se dovíte v historii FYKOSu.

Nejdříve měl seminář jen korespondenční část, později se podařilo sehnat peníze na první soustředění. V dalších letech se stalo tradicí, že FYKOS má dvě soustředění ročně. Postupem času přibyla také akce Den s experimentální fyzikou, Týden s aplikovanou fyzikou, Fykosí Fyzilání a další.

Soustředění

Organizátoři FYKOSu pořádají dvakrát do roka, na jaře a na podzim, tradiční soustředění. Tato týdenní akce je určena pro přibližně 25 nejlepších řešitelů, které vybereme rovnoměrně ze všech kategorií, a probíhá v nějakém krásném koutu naší vlasti. Za minulá léta uveďme např. Jizerské hory, Krušné hory, Českou Kanadu, Šumavu a Českosaské Švýcarsko. Účastníci soustředění prožijí několik dní plných zajímavých přednášek z fyziky, matematiky či informatiky, a aby intelektuální zátěž v režii studentů MFF nebyla příliš vysoká, odpočinou si všichni (řešitelé i organizátoři) při hrách, sportu a soutěžích. Odborná náplň soustředění není čistě teoretická, účastníci si „osahají“ i opravdové fyzikální experimenty.

Na podzimní soustředění vybíráme řešitele podle výsledků za poslední tři série minulého ročníku, na jarní soustředění se dostanou ti nejlepší podle aktuálního pořadí po třetí sérii.

Soustředění představuje výjimečnou možnost, jak strávit týden s kamarády, kteří podobně smýšlí o fyzice i o životě, týden plný řešení fyzikálních problémů, atraktivních přednášek, napínavých her, sportu a spousty další zábavy namísto suché školy. Jsou to právě soustředění, na která účastníci i organizátoři po letech nejvíce vzpomínají. Cena soustředění je částečně dotována z prostředků FYKOSu, přičemž cena soustředění se vypočítává podle počtu dosažených bodů, detaily můžete najít na této stránce.

Den s experimentální fyzikou

Každá série zadání úloh obsahuje jednu experimentální úlohu, kterou si každý může odměřit doma, „na koleně“. Bohužel, moderní fyzika by nemohla existovat bez drahých a technologicky špičkových zařízení, na nichž se pak teoretikové mohou přesvědčit, zda jsou jejich výpočty a předpovědi správné. A proto FYKOS pořádá jednou do roka celodenní sérii exkurzí po fyzikálních pracovištích Univerzity Karlovy. Jedná se především o pracoviště, která se aktivně podílejí na celosvětovém fyzikálním výzkumu. Právě během této akce si řešitelé mohou udělat jasnější představu o tom, co dnes znamená stát se fyzikem.

Publikace

Již se stalo téměř tradicí, že každým rokem vydáváme ročenku, kde najdete pohromadě celý předcházející ročník semináře. Od zadání přes řešení a seriál na pokračování až po výsledkovou listinu a krátké zprávy o soustředění. Po prvním a druhém desetiletí FYKOSu byly vydány i souborné výroční ročenky.

Máte-li o ročenky zájem, kontaktujte nás a ročenky obdržíte se zadáním příští série. Ročenky také nabízíme na akcích pro středoškoláky, jako je Den otevřených dveří (prosinec) či Jeden den s fyzikou (únor).

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz