Doporučené odkazy

Níže najdete odkazy na různé další aktivity, které by vás mohly zaujmout či byste je mohli doporučit svým kamarádům, sourozencům či dali o nich vědět svým učitelům.

Naše akce

Fyziklání

Největší prezenční týmová soutěž v počítání fyzikálních příkladů v České republice, která je určena pro maximálně pětičlenné týmy středoškoláků. Pořádá se v Praze na konci února. Po soutěži je připravený víkendový doprovodný program.

Fyziklání Online

Jedna z největších týmových fyzikálních soutěží na světě. Kromě tří kategorií určených pro středoškoláky má soutěž ještě speciální kategorii Open, do které se může přihlásit kdokoliv. Hodinu po začátku soutěže se otevřou speciální série Hurry up! úloh, za jejichž rychlé vyřešení získají účastníci extra body.

Den s experimentální fyzikou

DSEF nabízí skvělou příležitost podívat se na špičková vědecká pracoviště. Po úvodní přednášce se účastníci vydají na dopolední exkurze na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Odpoledne se pak podívají na další pracoviště vědeckých institucí v Praze a blízkém okolí.

Fyzikální Náboj

FYKOS již od roku 2015 ve spolupráci se slovenským FKS pravidelně organizuje Fyzikální Náboj v České republice. V ČR se soutěž koná na dvou místech, a to v Praze a Ostravě. Jedná se o podobnou soutěž jako Fyziklání. Čtyřčlenné až pětičlenné týmy středoškoláků po dobu dvou hodin řeší co nejvíce fyzikálních úloh.

Matfyz

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy FYKOS financuje a umožňuje vám tak se účastnit na našich akcích. Pokud se zajímáte o studium či jenom o další akce v oblasti F, M či Inf, měli byste zabrousit i na stránky Matfyzu.

  • opmk.mff.cuni.cz – obsahuje přehled akcí Matfyzu, kontakty na ně a také nějaké zajímavé informace pro stávající studenty,
  • matfyz.cz – portál, kde s články s různými zajímavostmi z fyziky, matematiky a informatiky,
  • mff.cuni.cz – oficiální stránky MFF UK,
  • studuj-matfyz.cz – věnované speciálně zájemcům o studium na Matfyzu.

Olympiády a soutěže

Fyzikální olympiáda (FO)

Fyzikální soutěž s dlouhou historií od roku 1959. Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na středních školách, přičemž kategorie A vrcholí třetím - celostátním - kolem, z jehož vítězů je následně vybrána reprezentace České republiky pro Mezinárodní fyzikální olympiádu (IPhO). Ostatní kategorie mají jenom školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol i okresní kola. Nejvyšší ZŠ kategorie E vrcholí krajským kolem. Na stránkách Fyzikální olympiády můžete v archivu najít velké množství zajímavých studijních textů.

Astronomická olympiáda (AO)

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Nejmladší věková kategorie (H) je určena pro žáky 6. ročníků základních škol, nejstarší věková kategorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol. Astronomická olympiáda probíhá ve třech kolech - školním, korespondenčním a celorepublikovém finále.

Turnaj mladých fyziků (TMF)

Fyzikální soutěž, na kterou se připravují středoškoláci (v týmu maximálně pěti lidí) v průběhu školního roku zpracováním 17 komplexních vědeckých fyzikálních problémů. Klíčovou roli v soutěži mají prezentace problémů na regionálním a následně celostátním a mezinárodním kole, které probíhají v anglickém jazyce.

Matematická olympiáda (MO)

Starší sestra fyzikální olympiády určená také pro žáky středních a základních škol a rozdělená do obdobných kategorií.

Matematický Náboj

Soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které se po dobu dvou hodin snaží vyřešit co nejvíce matematických příkladů. Koná se celkem v 11 zemích po celé Evropě. V České republice si můžete přijet zasoutěžit do Prahy nebo Opavy.

Korespondenční semináře - SŠ

Fyzikálny Korešpondenčný Seminár (FKS)

Obdoba FYKOSu na Slovensku. Část pro středoškoláky se jmenuje přímo FKS a pro opravdu náročné řešitele, kteří chtějí komplikované příklady, mají kategorii FX.

Matematický korespondenční seminář (PraSe)

Matematický korespondenční seminář MFF UK pro středoškoláky. Přezdívá se mu PraSe (Pražský seminář).

Korespondenční seminář z programování (KSP)

Korespondenční seminář pro středoškoláky, který se věnuje zejména teoretickému programování a hledání optimálních řešení programovacích problémů. Seminář má i začátečnickou kategorii KSP-Z, určenou pro studenty s méně programátorskými zkušenostmi.

Matematický korespondenční seminář (BRKOS)

Matematický korespondenční seminář Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Známý pod zkratkou BRKOS (brněnský seminář).

Korespondenční semináře - ZŠ

Výpočty fyzikálních úkolů (Výfuk)

Korespondenční seminář Výfuk je mladší bratr FYKOSu. Je to celoroční fyzikální soutěž pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Pikomat MFF UK

Pikomat MMF UK je matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Pikofyz

Pikofyz – Pikofyz je celoroční slovenská fyzikální soutěž, ve které řešitelé popisují svůj postup řešení úloh. Nejúspěšnější řešitelé se každý půlrok zvou na soustředění.

Koperníkův korespondenční seminář (KoKoS)

KOperníkův KOrespondenční Seminář — KoKoS je matematický korespondenční seminář pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Je pořádán převážně studenty Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Další zajímavé aktivity

Týden vědy na Jaderce

Během týdne se seznámíte s tím, jak se pracuje v (přírodních) vědách, vyzkoušíte si to na vlastní kůži v rámci miniprojektu, který si na konci stihnete odprezentovat v rámci konference. Nechybí ani přednášky, exkurze a doprovodný program. Akci pořádá FJFI ČVUT v Praze.

Talnet

Široká nabídka online kurzů, exkurzí a dalších aktivit v oblasti přírodních věd pro středoškoláky. Fyzikálními kurzy jsou například Optika – nástroj k poznávání, Datová analýza a modelování, Kvantová mechanika – základní formalismus a příklady nebo Počasí a podnebí očima fyziky. Speciálním kurzem je NAFTA, ve kterém studenti pracují na vědeckých problémech Turnaje mladých fyziků a potom se účastní samotné soutěže.

ESPR

Evropský letní program racionality (anglicky ESPR) je poutavý workshop pro matematicky nadané studenty, kteří chtějí porozumět sami sobě a světu. Kromě ESPR pořádají i WARP, zimní verzi tohoto workshopu.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz