Síň slávy

David Vokrouhlický
 • MFF 1984-1992, doktorské studium astronomie. Od roku 1992 Astronomický ústav MFF UK (postdoc Observatoire de la Cote d'Azur ve Francii), 2000 habilitován docentem.
 • S Leošem Dvořákem stál u založení semináře (0. ročník).
 • Pavel Krtouš
 • MFF 1985–1991, doktorské studium na University of Alberta v Edmontnu v Kanadě. Od roku 1997 vědecký pracovník na Ústavu teoretické fyziky MFF UK, 2008 docent.
 • Šéf semináře v 1. – 3. ročníku. Autor seriálu na pokračování o transformacích souřadnic ve 2. ročníku. Vedoucí podzimního soustředění 1989 v Hrádku nad Nisou a jarního soustředění 1990 v Černovicích. Vedoucí semináře od 10. do 20. ročníku.
 • Přemysl Dědic
 • MFF 1985 teoretická fyzika, nyní programátor.
 • Tomáš Kopf
 • MFF 1985–1990, doktorské studium na University of Alberta v Edmontnu v Kanadě. Od roku 1999 Matematický ústav univerzity v Opavě (nyní docent).
 • Byl autorem seriálu na pokračování o elektromagnetismu ve 3. ročníku.
 • David Maxera
 • MFF 1988–1993 teoretická fyzika. 1993–1999 doktorské studium na Fyzikálním ústavu AV ČR. 2006-2009 softwarový inženýr u Sun Microsystems. Nyní vývojář u Deutsche Börse Services s.r.o.
 • Stěžejní organizátor soustředění v té době.
 • Jan Slovák
 • MFF 1988-1993, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní vědecký pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR.
 • Šéf semináře ve 4. – 5. ročníku. Autor seriálu o diferenciálním počtu ve 4. ročníku a o elektrických obvodech v 5. ročníku. Vedoucí podzimního soustředění 1990, jarního soustředění 1991 a jarního soustředění 1992 v Hrádku nad Nisou.
 • Marek Polášek
 • MFF 1988-1997, doktorské studium teoretické fyziky. 2000–2007 R&D manager Adastra. Od roku 2008 vedoucí vývojového oddělení u Ataccama.
 • Petr Hellinger
 • MFF 1988–1993 teoretická fyzika, doktorské studium v Paříži. Nyní Ústav fyziky atmosféry AV ČR.
 • Roman Tomášek
 • MFF 1989-1993 (ale přímo do 2. ročníku) teoretická fyzika, poté doktorské studium na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, nedokončil. Nyní programátor.
 • Tomáš Sýkora
 • MFF 1990-2001, doktorské studium teoretické fyziky. Od roku 2001 pracovník Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF.
 • Tomáš se mezi organizátory FKS pletl snad nejdéle ze všech :-).
 • Alena Bayerová (nyní Pravdová)
 • MFF 1990 – 1999, doktorské studium teoretické fyziky a astrofyziky. Nyní Matematický ústav AV ČR.
 • Byla spoluautorkou seriálu na pokračování o tranformacích souřadnic v 6. ročníku.
 • František Gemperle
 • MFF 1990–1999, doktorské studium teoretické fyziky napůl mezi MFF a univerzitou v Toulouse. Od roku 1999 odborný asistent na katedře matematiky FJFI.
 • Kryštof Pravda
 • Šéf semináře v 6. – 7. ročníku. Vedl podzimní soustředění 1992 v Českém Šumburku a podzimní soustředění 1993 v Předboři. Byl spoluautorem seriálu na pokračování o tranformacích souřadnic v 6. ročníku.
 • Lenka Podzimková
 • MFF od 1984, učitelství fyziky, doktorské studium tamtéž. Nyní ředitelka střední školy v Ústí nad Orlicí.
 • Pracovala pro Dům dětí a mládeže, organizovala soustředění v Olešnici v zimě 5. ročníku, podílela se i na ostatních soustředěních té doby.
 • Petr Toman
 • MFF 1990–1998 (teoretická fyzika), doktorské studium fyziky molekulárních a biologických struktur. Od roku 1998 vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
 • Filip Münz
 • MFF 1992?2003. V letech 1998 – 2003 absolvoval doktorské studium astrofyziky na univerzitě v Paříži. 2003 – 2007 je pracovník Astronomického ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá astrofyzikou vysokých energií, experimentálními metodami v astronomii gama záření. Od roku 2007 pracuje v astronomické observatoři INAF Bologna.
 • Šéf semináře v 7. – 8. ročníku. Tvůrce první databáze AESOP. Vedl soustředění na jaře roku 1994 v Poddubí u Ondřejova a na podzim téhož roku na Olšance. Autorem seriálů o relativitě a numerické matematice 7. a 8. ročníku. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 ? 1997.
 • Petr Macháček
 • Studií na MFF od roku 1992 zanechal. Vystudoval informatiku na MU v Brně. Nyní systémový administrátor.
 • Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 – 1995.
 • Petr Žemla
 • MFF od roku 1992, studium přerušil, nyní MFF dokončuje. Pracuje v informačních technologiích a službách. Od roku 2006 test manažer v České spořitelně.
 • Vedl soustředění na jaře roku 1995 v Příchovicích. Zasadil se o zavedení pravidelných experimentálních úloh od 7. ročníku. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 – 1995.
 • Richard Málek (Dick)
 • MFF od roku 1992 (teoretická fyzika), tragicky zahynul 14. 2. 1994.
 • Jemu vděčíme za uspořádání archivu prvních šesti ročníků FKS.
 • Mirek Beláň (Halef)
 • MFF 1992 – 2005, doktorské studium teoretické fyziky. Od roku 2001 je IT analytikem. Nyní působí jako konzultant (vedoucí týmu) v Adastra s.r.o. kde se specializuje v bankovním a finančním plánování či modelování ekonomických procesů s využitím vědeckých ekonomických metod.
 • Hlavní organizátor semináře v 9. – 10. ročníku. Zakladatel hromadné korespondence. Vedl soustředění na podzim roku 1995 v Prachaticích a na jaře následujícího roku v Radějově. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1995 ? 1997.
 • Tomáš Kočka
 • Studia MFF od roku 1992 zanechal. Vystudoval Katedru informačního a znalostního inženýrství VŠE v Praze, doktorské studium tamtéž. Aalborg univerzita v Dánsku. 2004-2006 ředitel oddělení v konzultační a softwarové společnosti Adastra. Nyní vedoucí oddělení boje proti podvodům u Home Credit International.
 • Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1995 – 1997.
 • Alexandr Kupčo
 • MFF 1992–2003, doktorské studium subajderné fyziky. Nyní zaměstnanec FZÚ AV ČR (Sekce fyziky elementárních částic).
 • Napsal seriál na pokračování o astronomii v 10. ročníku.
 • Jaroslav Hamrle
 • MFF 1993 – 2003, doktorské studium kvantové optiky kombinované mezi MFF a univerzitou v Paříži; poté spinová elektronika v Tokiu. Nyní vědecká pozice na Technické univerzitě v Kaiserslauternu.
 • Marcel Fuciman
 • MFF 1993?2006, doktorské studium fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí. Nyní vědecký pracovník na Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity.
 • Michal Hvězda
 • MFF 1994–1999 (geofyzika), nyní programátor.
 • Autor seriálu na pokračování v 9. ročníku o molekulové fyzice.
 • Miroslav Panoš
 • MFF 1994–2005 (učitelství), doktorské studium obecných otázek fyziky. Nyní učitel na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech.
 • Stanislav Daniš
 • MFF 1990–2002, doktorské studium fyziky kondenzovaných látek. Nyní odborný asistent na katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK.
 • Tomáš Ledvinka
 • Vladimír Slavík
 • MFF 1992-1998 (fyzika povrchů a plazmatu). Doktorské studium na Heyerovského ústavu AV ČR, poté vědecký pracovník tamtéž, nyní programátor.
 • Andrea Budovičová
 • MFF 1994–2007, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV. Nyní pracuje v České spořitelně.
 • Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
 • Daniel Janeba
 • David Stanovský
 • Studium MFF 1995–2005, doktorské studium algebry. Nyní odborný asistent na katedře algebry MFF UK.
 • Organizoval také matematický korespondenční seminář.
 • Jan Hradil
 • MFF 1994 – 1999 (optika a optoelektronika). V letech 2001 – 2005 doktorské studium na univerzitě v Dublinu. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Siemens VDO/Continetal jako vedoucí oddělení vývoje senzorů na detekci hladiny oleje.
 • Šéf v 10. – 11. ročníku, vedl soustředění na podzim 1996 v Dolní Moravě, na jaře následujícího roku v Ouči a na podzim ve Stříbrné a na jaře následujícího roku v Samopších. Tvůrce prvních webových stránek FYKOSu. Autor seriálu o optice ve 12. ročníku. Dlouhá léta překládal zadání do angličtiny.
 • Jan Mocek
 • MFF 1993–1998 (meteorologie), nyní programátor.
 • Jana Kašparová
 • MFF 1994 – 2004, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV v Ondřejově. Nyní vědecký pracovník AU AV.
 • Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
 • Jindřich Kolorenč
 • MFF 1995–2004, doktorské studium teoretické fyziky na FZÚ AV ČR. Nyní vědecká pozice na státní univerzitě v Severní Karolině, USA.
 • Karel Houfek
 • Studium MFF 1994–2003, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
 • Hlavní TeXař v 10. – 11. ročníku.
 • Lubomír Zrnečko
 • MFF od 1994, studia zanechal. Je redaktorem časopisu Premiere a programátor. Od roku 2008 QA Architekt u Hewlett-Packard.
 • Vedl kroužek fyziky v letech 1997 – 99.
 • Marta Bednářová
 • MFF od 1995 (matematické modelování).
 • Martin Krsek
 • MFF 1995–2005 (matematické modelování). Nyní zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
 • Michal Fabinger
 • MFF 1995–2000 (teoretická fyzika). Doktorské studium na na Stanfordské univerzitě. Nyní vědecká pozice na Harvardu (zabývá se teorií superstrun).
 • Autor seriálu 11. ročníku o kvantové fyzice.
 • Radek Lopušník
 • MFF 1992 – 19997 (pevné látky). Doktorské studium na univerzitě v Kaiserslautern. Nyní vědecká pozice na Coloradské univerzitě v USA.
 • Díky němu vznikl Den s experimentální fyzikou.
 • Stanislav Hencl
 • Odborný asistent na Katedře matematické analýzy.
 • Alena Blažková
 • Daniel Kráľ
 • Studium MFF 1996–2004, doktorské studium informatiky. Nyní vědecký pracovník Institutu teoretické informatiky MFF UK. Podílí se též na organizování Matematické olympiády kategorie P.
 • Organizuje také seminář z programování KSP.
 • Jana Gřondilová (Hamrlová)
 • MFF 1995 – 2001 (optika a optoelektronika). Nyní mateřská dovolená.
 • Autorka obrázků v zadáních a řešeních úloh. Vedla kroužek fyziky v  letech 1999 – 2001
 • Jiří Franta
 • MFF 1996–2005, doktorské studium optiky a optoelektroniky (dva roky na stáži v institutu Maxe Plancka v Halle). Od roku 2005 pracuje jako konzultant u McKinsey.
 • Hlavní organizátor v 12. – 13. ročníku. Vedl soustředění od podzimu 1998 (Lomy u Kunžaku) do jara 2000 (Valdek).
 • Matouš Jirák
 • MFF 1996–2002 (informatika). Nyní průvodcuje na Karlštejně.
 • Autor FYKOSího maskota, pterodaktyla.
 • Milan Vančura
 • Pavel Bubák
 • MFF 1996–2002 (matematické modelování). V letech 2004–2008 doktorské studium ve Warwicku (UK). V roce 2008 pracoval krátce u Lehman Brothers, od konce roku 2008 pracuje v UK v tradingu RWE
 • V 11. ročníku pomáhal s vedením kroužku fyziky.
 • Přemysl Kolorenč
 • MFF 1996–2006, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
 • Od 21. ročníku je vedoucím semináře.
 • Veronika Šťulíková
 • MFF 1996-2001 (učitelství).
 • Dalibor Šmíd
 • Studium na MFF 1995-2005, doktorské studium geometrie a topologie. Nyní odborný asistent na Matematickém ústavu MFF UK.
 • Jiří Libra
 • MFF 1997–2008, doktorské studium fyziky povrchů. Nyní vědecký pracovník na katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK.
 • Karel Výborný
 • MFF 1996 – 2001 (teoretická fyzika). Doktorské studium na Univerzitě v Hamburgu. Zabývá se fyzikou pevných látek na FZÚ AV ČR.
 • Radek Erban
 • MFF 1994–2000 (matematika). Nyní vědecká pozice na matematickém ústavu Oxfordské univerzity.
 • Rudolf Sýkora
 • MFF od 1997, nyní doktorské studium teoretické fyziky.
 • Tibor Zavadil
 • MFF 1996–2002 (matematika). Od roku 2004 doktorské studium Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Tomáš Drbohlav
 • MFF 1995–2001 (fyzika plazmatu).
 • Václav Porod
 • MFF 1997–2002 (biofyzika), doktorské studium na lékařské fakultě. Poté pracoval v Institutu klinické a experimentální medicíny. Nyní zaměstnanec firmy Aura dodávající rentgeny a magnetické rezonance
 • Jakub Černý
 • MFF 1998–2008, doktorské studium diskrétních modelů a algoritmů. Od roku 2008 produktový manažer u Seznam.cz, a.s.
 • Jan Prokleška
 • Studium MFF 1998–2008, doktorské studium pevných látek (zahraniční stáž v Grenoble ve Francii). Nyní odborný asistent na katedře kondenzovaných látek MFF UK.
 • Hlavní organizátor v 14. – 15. ročníku. Vedl podzimní soustředění 2000 v Janově v Jizerských horách a jarní soustředění 2001 v Chlumětíně.
 • Jiří Kvita
 • MFF od 1998, nyní doktorské studium subjaderné fyziky.
 • Karel Kolář
 • MFF od 1998 (teoretická fyzika), nyní doktorské studium subjaderné fyziky na FZÚ AV ČR.
 • Autor seriálu o relativitě v 15. ročníku.
 • Ladislav Michnovič
 • MFF od 1998, nyní studuje astrofyziku. Od roku 2008 zaměstnán u Acision jako odborník na integraci telekomunikačních produktů na Linuxové a Solaris systémy.
 • Libor Dener
 • MFF od 1998 (informatika), od roku 2005 také programátor u Jyxo, s.r.o.
 • Libor Sedláček
 • MFF od 1998, nyní doktorské studium fyziky povrchů.
 • Michal Bittner
 • MFF 1998–2007, doktorské studium fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí. Zároveň zaměstnán ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech.
 • Miroslav Brož
 • Studium MFF 1994?2006, doktorské studium astronomie. Nyní odborný asistent na Astronomickém ústavu UK.
 • Spoluautor seriálu o optice ve 12. ročníku.
 • Miroslav Kladiva
 • MFF od 1998 (teoretická fyzika), nyní doktorské studium subjaderné fyziky.
 • Ondřej Pejchal
 • MFF od 1998, nyní doktorské studium jaderné a subjaderné fyziky.
 • Webmaster v ročnících 13. – 16.
 • Petr Janeček
 • MFF od 1996, doktorské studium fyziky povrchů.
 • Hlavní TeXař ve 12. – 13. ročníku.
 • Slavomír Nemšák
 • MFF 1998-2008, doktorské studium fyziky povrchů. Nyní postdoc v Japonském Národním institutu pro materiálový výzkum.
 • Tomáš Ostatnický
 • MFF 1996 – 2006, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky. Nyní odborný asistent na katedře chemické fyziky a optiky MFF UK.
 • Autor seriálu o polovodičích ve 13. ročníku.
 • Daniel Sprinzl
 • MFF od 1998, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
 • Karel Honzl
 • MFF 1999–2006 (teoretická fyzika). Nyní databázový specialista v Unicornu.
 • TeXař ve 14. – 15. ročníku.
 • Lenka Zdeborová
 • MFF 1999–2008, doktorské studium statistické fyziky v Paříži ve Francii. Od roku 2008 postdoc v Los Alamos National Laboratory, Nové Mexiko, USA.
 • Spoluautorka seriálu na pokračování ve 14. ročníku o mechanice.Hlavní organizátorka obou soustředění v 15. ročníku. Sepsala podrobnou historii semináře.
 • Miroslav Musil
 • Pavol Habuda
 • MFF 1999–2009. Nyní zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
 • Robert Vácha
 • MFF 1999–2005 (biofyzika a chemická fyzika); nyní doktorské studium na Ústavu organické chemie a biochemie pod vedením Pavla Jungwirtha.
 • Jakub Holovský
 • MFF od 2000 (fyzika kondenzovaných látek), doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
 • Jan Houfek
 • MFF 2000–2005 (fyzika povrchů a ionizovaných prostředí). Nyní risk management analytik v České národní bance.
 • Jan Houštěk
 • MFF 2000–2007, magisterské studium nedokončil. Nyní se zabývá IT; je členem ÚV FO (organizuje celostátní soustředění).
 • Šéf v 16. – 17. ročníku. Spoluautor seriálu na pokračování o mechanice ve 14. ročníku a o elektromagnetismu v 17. ročníku. Kompletně přepsal TeXovská makra do podoby, která se stále používá.
 • Karel Kouřil
 • MFF od 2000, doktorské studium pevných látek.
 • Martin Zdráhal
 • MFF od 1999-2008 (teoretická fyzika), doktorské studium subjaderné fyziky. Nyní postdoc Universität Wien.
 • Milan Berta
 • MFF od 2000, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
 • Miroslav Pištěk
 • MFF 2000–2008 (diskrétní matematika a optimalizace).
 • Pavel Augustinský
 • MFF od 2000, nyní doktorské studium teoretické fyziky na oddělení teorie pevných látek FZÚ AV.
 • Autor seriálu na pokračování o matematickém aparátu fyziky v 16. ročníku.
 • Peter Čendula
 • MFF od 2001, doktorské studium fyziky nanostruktur na Institutu kovových materiálů v Drážďanech.
 • Tomáš Matoušek
 • MFF 2000–2005, doktorské studium teoretické informatiky. Nyní softwarový inženýr u Microsoftu.
 • Autor nynější původní databáze řešitelů DAKOS.
 • Vladimír Fuka
 • MFF od 2001, doktorské studium meteorologie.
 • Adéla Jelínková
 • MFF 2002-2007.
 • Eva Skopalová
 • MFF UK 2002 2007 (optika a optoelektronika).
 • Jan Pacák
 • MFF od 2002.
 • Michael Komm
 • MFF od 2002, doktorské studium fyziky plazmatu do 2011, pracuje v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.
 • Autor legend a fotograf na několika soustředěních. Autor seriálu o fyzice plazmatu a termojaderné fúzi ve 26. ročníku.
 • Miroslav Šulc
 • MFF od 2002, doktorské studium teoretické fyziky.
 • Jan Prachař
 • MFF 2003–2008 (fyzika kondenzovaných soustav). Nyní softwarový vývojář (<a href="http://beta.testomato.com">Testomato</a>).
 • Hlavní organizátor od 18. do 20. ročníku. Spoluautor seriálu na pokračování o teoretické mechanice v 18. ročníku. Autor legendy soustředění na podzim v 19. ročníku. Podílel se na organizaci prvního Týdne s aplikovanou fyzikou ve 20. ročníku a prvního FYKOSího Fyziklání taktéž ve 20. ročníku. Vytvořil minulou verzi webové stránky FYKOSu, webmaster od 21. ročníku a docela dlouho. TeXař od 18. do 20. ročníku. Spoluautor publikace <em>FYKOS 1997–2007</em>. Podílel se na vzniku databáze zadání a řešení úloh.
 • Jaroslav Trnka
 • MFF od 2003, doktorské studium subjaderné fyziky. Zároveň doktorské studium na Princeton University v USA.
 • Spoluautor seriálu na pokračování v 17. ročníku o elektromagnetismu a v 18. ročníku o teoretické mechanice, autor seriálu ve 20. ročníku o kvantové fyzice. Organizátor a autor legendy soustředění na podzim v 18. ročníku
 • Jiří Lipovský
 • MFF od 2003 - 2011 doktorské studium teoretické fyziky, nyní vědecký pracovník na Ústavu jaderné fyziky AV ČR.
 • Pomáhal při vzniku databáze úloh, vytvořil elektronickou verzi zadání úloh prvního až šestého ročníku.
 • Karel Tůma
 • MFF od 2003, doktorské studium matematického modelování.
 • Webmaster v 17.–20. ročníku. Pomáhal při tvorbě databáze úloh. Rozjížděl webové přihlašování na Den s experimentální fyzikou. Autor legendy podzimního soustředění ve 20. ročníku.
 • Michal Bareš
 • MFF od 2003, studuje obecnou fyziku.
 • Pavel Brom
 • Student 4. ročníku Ph. D. studia na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
 • Založil Sekci experimentování FYKOSu, kterou vedl až do 25. ročníku. V průběhu té doby se podílel na přípravě DSEFů a TSAFů. Autor velkého počtu experimentálních úloh. Autor legendy jarního soustředění ve 20. ročníku
 • Vít Šípal
 • Od 2003 bakalářské studium na FEL ČVUT, poté inženýrské studium na RWTH Aachen, od r. 2009 postgraduální studium na Oxfordu
 • Jana Hrudíková
 • MFF od 2004, studuje biofyziku a chemickou fyziku.
 • Jana Ringelová-Matějová
 • MFF od 2004, studuje fyziku povrchů a ionizovaných prostředí.
 • Martin Rybář
 • MFF od 2004, studuje jadernou a subjadernou fyziku.
 • Matouš Ringel
 • MFF od 2004, doktorské studium na oddělení teorie pevných látek FZÚ AV ČR.
 • Autor seriálu o statistické fyzice v 19. ročníku. Na soustředěních připravoval náboj.
 • Milan Pečeňa
 • MFF 2004-2007.
 • Peter Zalom
 • Student 1. ročníku NMgr. studia meteorologie a klimatologie MFF.
 • Petra Suková
 • MFF od 2004, studuje teoretickou fyziku.
 • Vojtěch Krejčiřík
 • MFF od 2004, studuje teoretickou fyziku.
 • Daniel Božík
 • MFF od 2005, studuje teoretickou fyziku.
 • Ján Lalinský
 • Student 2. ročníku NMgr. studia biofyziky a chemické fyziky MFF
 • Na několika soustředěních připravoval náboj.
 • Peter Greškovič
 • Student 4. ročníku fyziky MFF.
 • Petr Sýkora
 • V roce 2010 zanechal studia fyziky na MFF. V současnosti webový vývojář.
 • Řidič a zdravotník na několika soustředěních. Spoluautor legendy na jarním soustředění 20. ročníku a podzimním soustředění 21. ročníku.
 • Petr Vaško
 • MFF od 2005, studuje teoretickou fyziku
 • Roman Fiala
 • MFF od 2005, studuje fyziku povrchů a ionizovaných prostředí.
 • Zdeněk Kučka
 • V roce 2010 zanechal studia fyziky na MFF.
 • Spoluorganizoval Dny s experimentální fyzikou a Týdny s aplikovanou fyzikou. Organizátor a spoluautor legendy soustředění na podzim ve 22. ročníku.
 • Aleš Podolník
 • Pracuje jako postdoc na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR.
 • Hlavní organizátor od 21. do 24. ročníku. Od 21. do 23. ročníku organizoval Fyziklání. Vedoucí a autor legendy soustředění na jaře ve 21. ročníku a na jaře v 26. ročníku, vedoucí podzimního soustředění v 27. ročníku a člen přípravného týmu na mnoha dalších. Napsal původní webový upload řešení a založil organizátorskou wiki. Načal Výfuk.
 • Jan Bednář
 • Student 3. ročníku NMgr. FEL-ČVUT - Multimediální technika.
 • Organizátor a spoluautor legendy soustředění na podzim ve 22. ročníku
 • Juraj Šibík
 • MFF od 2005
 • Lukáš Stříteský
 • Zanechal studia na MFF.
 • Spoluautor seriálu ve 21. ročníku o počítačové fyzice.
 • Marek Pechal
 • Studuje teoretickou fyziku na univerzite v Zürichu.
 • Autor seriálu ve 21. ročníku o počítačové fyzice.
 • Marek Scholz
 • Studuje 3. ročník Ph.D. makromolekulární fyziky na MFF UK.
 • Na nesčetně soustředěních dělal zdravotníka a řidiče. Byl v přípravném týmu na jarní soustředění 2010.
 • Miroslav Hrubý
 • MFF od 2006
 • Petra Malá
 • FJFI ČVUT od 2007
 • Roman Derco
 • MFF od 2006
 • Tomáš Bednárik
 • MFF od 2006
 • Tomáš Jirotka
 • Vystudoval Mgr. obor matematických metod informační bezpečnosti na MFF. V současnosti pracuje v GoodData Company.
 • TeXař od 21. do 24. ročníku. Autor maker pro Fyziklání. Autor legendy na jarním soustředění v 22. ročníku. V přípravném týmu na jarní soustředění 23. ročníku a podzimní soustředění 24. ročníku.
 • Vojtěch Molda
 • MFF od 2006
 • Autor grafické podoby současného webu.
 • Daniel Šimsa
 • Studuje 3. ročník NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF.
 • Jakub Benda
 • Studuje 1. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF.
 • Spolu s Pavlem Motlochem napsal seriál ve 22. ročníku.
 • Jan Jelínek
 • Studuje 2. ročník NMgr. teoretické informatiky na MFF.
 • Kryštof Touška
 • Vystudoval matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na MFF (2007-2012). V současnosti pracuje u A.T. Kearney.
 • Řidič a fotograf na několika soustředěních.
 • Lukáš Malina
 • Studuje 2. ročník NMgr. jaderné a subjaderné fyziky na MFF.
 • Martin Formánek
 • Studuje 1. ročník Ph. D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF.
 • Pavel Motloch
 • Vystudoval NMgr. teoretickou fyziku na MFF.
 • Spolu s Jakubem Bendou napsal seriál ve 22. ročníku.
 • Pavol Pšeno
 • Studoval fyziku na MFF. † 2010
 • Tomáš Tintěra
 • Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF.
 • Adéla Skoková
 • Studuje 3. ročník NMgr. matematických metod informační bezpečnosti na MFF.
 • Dalimil Mazáč
 • Studuje 1. ročník Mgr. teoretické fyziky na Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Kanada.
 • Autor seriálu o optice ve 23. ročníku.
 • Jakub Michálek
 • Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF a práva na PF. Koníčky: Česká pirátská strana, pirátské noviny, mechanika hlasivek a rezonančních dutin, česká opera, ústavní komparatistika – ústava de lege ferenda, kopírovací monopol.
 • Podílel se významně na korekturách, výběru a přípravě úloh. Spoluautor seriálu o komplexních číslech v 24. ročníku. V roce 2014 byl zvolen za Českou pirátskou stranu do magistrátu hlavního města Prahy.
 • Jan Hermann
 • Studuje PhD. na Fritz-Haber-Institut der MPG, Berlín, Německo.
 • Připravil náboj pro několik soustředění.
 • Jana Poledniková
 • Data analyst Benelux & Nordics v Criteo Amsterdam.
 • Vařila na jarním soustředění 23. ročníku. Autorka seriálu o astronomii a astrofyzice v 25. ročníku.
 • Lukáš Ledvina
 • Studuje 4. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Spoluautor seriálu o komplexních číslech v 24. ročníku, střih videí k videoseriálu. Od 23. ročníku recenzuje řešení, zadání (jak v sériích, tak ve Fyzikláních) a texty seriálu. Kreslil obrázky v metapostu. Dlouhodobě zapůjčil dewarku z KMF. Organizoval přednášky FYKOSu pro středoškoláky v 25. a 26. ročníku. Zorganizoval první ročník VAFu v 27. ročníku.
 • Marek Nečada
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK a příležitostně matematiku.
 • Příprava podzimního soustředění 23. ročníku.
 • Hana Šustková
 • Studuje 1. ročník NMgr. geofyziky na MFF UK.
 • Jan Humplík
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí přípravy na Fyziklání 2011, 2012 a 2013.
 • Karel Kolář
 • Vystudoval Bc. obecnou fyziku a Mgr./RNDr./Ph.D. učitelství fyziky. Pracuje jako redaktor v Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o.
 • V přípravném týmu na jarní soustředění v 23. ročníku, v dalších letech často také jeden z A-týmu soustředění či alespoň aktivnější člen B-týmu, hlavní organizátor jarního soustředění 2014. Vedoucí přípravy DSEFu 2010 a 2011. Vedoucí přípravy TSAFu do CERNu na podzim 2012 a 2015; po Německu (DESY a ASDEX-U) 2014; a v Praze a okolí 2017. Vedoucí přípravy MFnáboje 2012 (v Praze) a 2013 (celá ČR), který se později přejmenoval na Náboj Junior. Významně se podílel na přípravách několika ročníků FYKOSího Fyziklání. V roce 2014 sepsal diplomovou práci s tématem "Fyzikální korespondenční seminář MFF UK - reflexe a rozvoj". Prezentoval FYKOS na mnoha konferencích národních i mezinárodních (WCPE, ICPE, GIREP, ICPS, Veletrh nápadů učitelů fyziky...). Jeho dizertační práce se také částečně týkala FYKOSu. Hlavní organizátor od 24. ročníku do konce 26. ročníku. Zavedl funkci zástupce hlavního organizátora, na které byl později od konce 26. ročníku do konce 28. ročníku. Od té doby něco senior consultant (do všeho kecá). Pokladník recidivista (od 24. do 28. ročníku a na část 30. ročníku). Řidič od jarního soustředění 27. ročníku do 32. ročníku. Zařídil, že se FYKOS stal členem World Federation of Physics Competitions. Autor seriálu 33. ročníku.
 • Katarína Baxová
 • Studovala obecnou fyziku na MFF.
 • Martin Výška
 • Autor seriálu ve 23. ročníku.
 • Michal Koutný
 • Vystudoval obor Softwarové systémy na MFF UK a nyní pracuje v SUSE.
 • Git workflow, (Xe)LaTeX makra, Astrid, FoL, FKSDB, Dokuwiki pluginy.
 • Tereza Zábojníková
 • Studuje 1. ročník NMgr. učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou na MFF UK.
 • Autorka legendy soustředění v 23. ročníku (jaro), vedoucí přípravy čtyř soustředění od 23. až 25. ročníku. Zdravotnice na několika soustředěních.
 • Veronika Stankovianska
 • korektorka angličtiny
 • Jáchym Sýkora
 • Studuje 3. ročník matematiky na University of Cambridge.
 • V přípravném týmu na podzimní soustředění 24. ročníku a podzimní soustředění 26. ročníku.
 • Lada Peksová
 • Studuje 2. ročník doktorského studia matematických struktur pod dvojím vedením na MFF UK v Praze a GAU v Goettingenu.
 • V přípravném týmu na podzimní soustředění 24. ročníku.
 • Petr Ryšavý
 • Studuje informatiku na ČVUT.
 • Tereza Jeřábková
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Tereza Steinhartová
 • Studuje 1. roč. Ph.D. biofyziky, chemické a makromolekulární fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí přípravy jarního soustředění 25. ročníku a podzimního soustředění 26. ročníku. Hlavní organizátorka DSEFu 2012 a 2013 a T(d)SAFu 2012. Spravovala experimentální sekci.
 • Zuzana Dočekalová
 • Studuje 3. ročník Bc. dopravního inženýrství na ČVUT
 • Aleš Flandera
 • Studuje 3. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Vedoucí 1. – 5. ročníku Fyziklání online. Hlavní organizátor od konce 26. ročníku do konce 28. ročníku. Zástupce hlavního organizátora v 26. ročníku a od 29. do 30 ročníku.
 • Dominika Nožičková
 • Vystudovala obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně. Vystudovala Ph.D. oboru Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie na CEITEC VUT.
 • Vedoucí výběru úloh do sérií od 25. do 27. ročníku. Zdravotnice na soustředěních od podzimního soustředění 26. ročníku do 28. ročníku.
 • Dávid Hvizdoš
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Jakub Kocák
 • Studuje 3. ročník NMgr. Fyzikální chemie na PřF UK, 4. ročník Bc. Obecné fyziky a 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Dlouhodobě se staral o jazykové korektury slovenštiny.
 • Jiří Nárožný
 • Studuje 3. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Vtipná osoba, kterou jste znali ze soustředění. Stál u zrodu Fyziklání online a různých typů přednášek.
 • Ján Pulmann
 • Absolvoval Mgr. Teoretické fyziky na MFF UK. Studuje 1. roč. Ph.D. matematiky na univerzitě v Ženevě.
 • V 27. a 28. ročníku se staral o příjem řešení. Autor seriálu 29. ročníku o termodynamice.
 • Pavel Irinkov
 • Studuje 3. ročník Bc. studia obor Obecná fyzika na MFF UK a 3. ročník Bc. studia na FSV UK.
 • Petr Sedláček
 • Studuje 2. ročník Bc. studia oboru Bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Tomáš Pikálek
 • Studuje 2. ročník NMgr. oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
 • TeXař od 26. do 29. ročníku.
 • Zuzana Bogárová
 • Studuje 3. ročník Bc. biomedicínské fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.
 • Ivo Vinklárek
 • Studuje 2. roč. NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
 • Grafická úprava letáků. Vedl podzimní soustředění v 28. ročníku.
 • Jakub Vošmera
 • Studuje 1. roč. Ph.D. Subjaderné fyziky na MFF UK.
 • Odborné korektury v 26. – 28. ročníku.
 • Jan Kubálek
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné informatiky na MFF UK.
 • Pomoc s návrhem FKSDB.
 • Kristína Nešporová
 • Studuje 5. ročník Mgr. Farmacie na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity.
 • Zdravotnice na jarním soustředění 29. ročníku. Jazykové korektury.
 • Martina Janská
 • Studuje 2. ročník Bc. experimentální jaderné částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • Nicola Burianová
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Patrik Švančara
 • Studuje 2. ročník Ph.D. fyziky kondenzovaných soustav na MFF UK.
 • Vedl v 26. ročníku Výfuk. Zařídil odloučení Výfuku od FYKOSu.
 • Radomír Gajdošoci
 • Studuje 2. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí přednášek z fyziky v 27. ročníku.
 • Tomáš Bárta
 • Studuje 1. roč. NMgr. oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice na MFF UK.
 • Byl hlavním organizátorem 8., 9. a 10. FYKOSího Fyziklání.
 • Zdeněk Jakub
 • Studuje 2. ročník NMgr. programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
 • Erik Hendrych
 • Studuje 2. ročník NMgr. optiky a optoelektroniky na MFF UK.
 • Organizoval DSEFy od 28. do 33. ročníku.
 • Jakub Doležal
 • Studuje na University of Edinburgh.
 • Překládal zadání v 27. a 28. ročníku.
 • Jakub Šafin
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK. Pracuje v Innovatrics, s.r.o.
 • Lubomír Grund
 • Studuje 4. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Vedl jarní soustředění ve 28. ročníku, jarní a podzimní soustředění ve 29. ročníku.
 • Lukáš Fusek
 • Studuje 2. ročník NMgr. fyziky povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK.
 • Lukáš Timko
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK. Pracuje v NESS Czech, s.r.o.
 • Udělal ročenku 25. ročníku. Podílel se na ročence 28. ročníku. Spoluautor seriálu o numerických metodách a počítačových simulacích v 31. ročníku.
 • Michal Nožička
 • Studuje 1. ročník NMgr. oboru Finanční a pojistná matematika na MFF UK.
 • Vedoucí podzimního soustředění 30. ročníku. Vedoucí výběru úloh 29. a 30. ročníku. Autor seriálu 30. ročníku o statistice a pravděpodobnosti.
 • Michal Červeňák
 • Je studentem FJFI ČVUT, pracuje na Oddelení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie vied Českej republiky v.v.i.
 • Má zásluhy na FYKOSím webu. Navrhol a spolurealizoval herný systém Fyziklani. Hlavní organizátor podzimního soustředení 2017 v Zelené Lhotě a v roku 2018 v Karlovicích.
 • Miroslav Hanzelka
 • Studuje 1. roč. Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK. Pracuje na Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR.
 • Hlavní organizátor a pokladník od konce 28. ročníku do poloviny 30. ročníku. Od 27. ročníku do 31. ročníku prováděl odborné korektury. Spoluautor seriálu o numerických metodách a počítačových simulacích v 31. ročníku.
 • Miroslav Rapčák
 • Studuje 1. ročník Mgr. teoretické fyziky programu PSI v Kanadě.
 • Autor seriálu o strunách v 27. ročníku.
 • Monika Ambrožová
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Peter Ondáč
 • Studuje 1. ročník Ph.D. Fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí na MFF UK.
 • Veronika Brumovská
 • Studuje PhD. na TU Wien.
 • Zdravotnice na jarním soustředění 28. ročníku, podzimním 29. ročníku a podzimním 30. ročníku. Vedoucí jarního soustředění ve 30. ročníku.
 • Vojtěch Witzany
 • Vystudoval NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • S Mirkem Rapčákem napsal seriál o teorii strun v 27. ročníku. Autor seriálu o teorii chaosu v 28. ročníku.
 • Václav Bára
 • Studuje 1. ročník Ph.D. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Lýdia Janitorová
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Zorganizovala společně s Markem Martausem VAF 2015.
 • Marek Martaus
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Zorganizoval společně s Lydkou Janitorovou VAF 2015. V 29. ročníku se staral o příjem úloh.
 • Matouš Pechman
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Oldřich Holcner
 • Ondřej Zelenka
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Ota Čapek
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Radka Štefaníková
 • Studuje 2. ročník NMgr. fyziky kondenzovaných soustav na MFF UK.
 • Viktor Skoupý
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Daniel Dupkala
 • Studuje 3. ročník NMgr. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK. Pracuje jako učitel matematiky na SPŠST Panská.
 • Hlavní organizátor FYKOSu od poloviny 30. ročníku. Zástupce hlavního organizátora od 31. ročníku. Zástupce vedoucího organizátora 10. FYKOSího Fyziklání. Od 11. ročníku vedoucí organizátor Fyziklání. Hlavní organizátor Fyzikálního Náboje v rokoch 2016 - 2020. Vedl podzimní soustředění 2021 a významně se podílel na přípravě několika dalších soustředění. Věnoval se rozvoji grafické a marketigové tváře FYKOSu. Ogranizoval také TSAF 2017.
 • Dominik Beck
 • Vystudoval NMgr. učitelství matematiky a fyziky. V současnosti dokončuje NMgr. Teor. fyz. na MFF UK.
 • Organizoval FYKOSí přednášky v 31. - 32. ročníku.
 • Filip Ayazi
 • Vyštudoval MSci fyziku na University of Cambridge.
 • Hlavný org soustředení Jaro 2018. Řidič na soustředění v 29.-34. ročníku.
 • František Dostál
 • Studuje 2. roč. Bc. oboru Programování a softwarové systémy na MFF UK
 • Vedoucí přednášek v 29. a 30. ročníku.
 • Jakub Dolejší
 • Studuje 2. roč. NMgr. Jaderné a subjaderné fyziky na MFF UK
 • Vedoucí Fyziklání online.
 • Jakub Dvořák
 • Studuje 1. roč. Bc. na FJFI.
 • Jakub Sláma
 • Studuje 3. ročník Bc. kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT.
 • Jan Mikula
 • Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Kateřina Fatková
 • Studuje 2. roč. NMgr. Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
 • Markéta Machová
 • Studuje 2. NMgr. Teoretické informatiky na MFF UK
 • TeXař v 29. - 33. ročníku. Vedla podzimní soustředění ve 33. ročníku.
 • Mikuláš Matoušek
 • Studuje 1. ročník nMgr. chemické fyziky na MFF UK.
 • Zdravotník, Kreslil odborné ilustrace
 • Petr Doležal
 • Studuje PhD v oboru Umělá Inteligence pro výzkum Environmentálních Rizik na University of Cambridge. Vystudoval MSci ve fyzice tamtéž.
 • Samuel Kočiščák
 • Studuje 3. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Byl správce příjmu řešení, guvernér Fyzikálního náboje v Praze
 • Tomáš Kremel
 • Studuje 1. ročník NMgr. studia oboru Umělá inteligence na MFF UK.
 • Tomáš Moravec
 • Studuje 1. roč. Bc. obecné informatiky na MFF UK.
 • Vít König
 • Studuje 2. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Zuzana Mičková
 • Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Štěpán Kolář
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK
 • Jakub Jambrich
 • Studuje 3. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Autor seriálu ve 32. ročníku
 • Jozef Bucko
 • Studuje 3. roč. Obecné fyziky Bc. na MFF UK
 • Marek Otýpka
 • Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK
 • Milan Suk
 • Pavel Blažek
 • Pavel Kůs
 • Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Peter Kubaščík
 • Tomáš Hrbek
 • Studuje 2. roč. NMgr Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK.
 • Šimon Knoška
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretickej fyziky na MFF UK.
 • Alžběta Andrýsková
 • Studuje 3. ročník Bc. Aplikované fyziky na UPOL.
 • Daniel Slezák
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky a dva roky studoval Teoretickou fyziku na MFF UK.
 • Vedoucí přednášek pro SŠ v 31. a 32. ročníku.
 • Daniela Dupkalová
 • Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Hlavní organizátorka FYKOSu od 31. do 35. ročníku, zástupkyně hlavního orgnanizátora v 35. ročníku. Aktivně se účastnila organizace několika Fyziklání a FYKOSích soustředění, podzimní soustředění vedla v roce 2020 a spoluvedla v roce 2019 s Markétou Calábkovou.
 • Filip Krátký
 • Filip Pastierovič
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Jan Střeleček
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Jaromír Mielec
 • Jozef Lipták
 • Studuje 2. ročník Mgr. Astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Jáchym Bártík
 • Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. studia Softwarového a datového inženýrství na MFF UK.
 • Vedl jarní soustředění ve 32. ročníku.
 • Matěj Mezera
 • Studuje 2. ročník Mgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Vedl jarní soustředění ve 32. ročníku.
 • Matěj Rzehulka
 • Studuje 2. ročník NMgr. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Pavol Šimko
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí VAFu v roce 2018.
 • Václav Mikeska
 • Studuje 2. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Štěpán Stenchlák
 • Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. studia Softwarového a datového inženýrství na MFF UK.
 • Vedl jarní soustředění ve 32. ročníku.
 • Diana Burianová
 • Ekaterina Yaroslavtseva
 • Filip Geib
 • Studuje 2. ročník Bc. Kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT.
 • Jiří Vala
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Katarína Častulíková
 • anglické preklady
 • Kristián Šalata
 • Student 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Matúš Kopunec
 • Sára Belejová
 • Tereza Labudová
 • študentka 2.ročníka v obore Obecná fyzika,
 • Tomáš Červeň
 • Studuje 2. ročník Mgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Vít Beran
 • Šimon Pajger
 • Študuje 1. ročník Mgr. Teoretická fyzika
 • Ivan Hudák
 • Jindřich Dušek
 • Momentálně studuje 3. ročník bakalářského studia Fyziky na MFF UK.
 • Jindřich Jelínek
 • 4. ročník Natural Sciences, University of Cambridge
 • Jiří Blaha
 • Studuje 2. ročník bc. programu Fyzika
 • Kateřina Charvátová
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Kateřina Rosická
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Marcel Vasiľák
 • študent 2.ročník bc. Energetika Žilinská univerzita v Žiline
 • Vedoucí propagace v 33. až 35. ročníku.
 • Marek Jankola
 • Študuje fyziku v druhom ročníku na MFF UK.
 • Marie Grunová
 • Studuje 1. ročník Bc. oboru Chemie na Masarykově univerzitě
 • Martin Vaněk
 • Studuje 3. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor od 35. ročníku. Vedoucí DSEFu 2020.
 • Matěj Coufal
 • Studuji 3. ročník Bc. IES FSV UK
 • české jazykové korektury
 • Róbert Jurčo
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Simona Švecová
 • Štěpán Marek
 • Studuje 2. ročník doktorského studia na KFKL MFF UK
 • Autor seriálu ve 34. ročníku.
 • Adam Sochorec
 • Fotograf, propagace
 • Eva Vochozková
 • Jan Benda
 • Studuje 3. ročník Bc. Matematického modelování na MFF UK
 • Jan Novotný
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jaroslav Herman
 • Jiří Zelenka
 • Studuje 3. ročník Bc. fyziky na MFF UK.
 • Kateřina Orságová
 • Studuje 3. ročník Bc. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Lubor Čech
 • Studuje 1. ročník obecné informatiky na MFF UK.
 • Pavla Rudolfová
 • Studuje 2. ročník Bc. studia Letecká doprava na FD ČVUT.
 • Radka Křížová
 • Radovan Lascsák
 • Študuje 2. ročník bakalára fyziky na MFF UK.
 • Robert Jurenka
 • Študuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK
 • Veronika Hendrychová
 • Studuje 3. ročník Bc. oboru Matematická informatika na FJFI ČVUT.
 • Viktor Materna
 • Studuje 2. ročník obecné informatiky na Matfyzu
 • Adam Mendl
 • Studuje 1. ročník Bc. fyziky na MFF UK.
 • Adéla Kolembusová
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK
 • Anežka Bakočová
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Daniel Broško
 • Studuje 1. ročník NMgr. Ekonomie a finance na IES UK.
 • Daniel Fousek
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí DSEFu 2021
 • Elena Chochoľaková
 • Ema Wayan Danielová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jakub Dřevo
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK
 • Jakub Kliment
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jitka Vysloužilová
 • Studuje 1. ročník Bc. Biofyzika na PřF JČU
 • Josef Trojan
 • Studuje 1. ročník Bc. Experimentální jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • Karolína Letochová
 • Studuje 1. ročník Education Studies na University College London.
 • Lydie Rosenkrancová
 • Lívia Čerešňová
 • Marek Milička
 • 1. ročník Bc. studia Fyziky na MFF
 • Patrik Kašpárek
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Robert Gemrot
 • Studuje 1. ročník bakalářského studia na MUNI FI.
 • Tomáš Grycz
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK
 • Tomáš Tuleja
 • 1. ročník Bc. štúdia Fyziky na MFF
 • Viačeslavas Šinkonis
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vojtěch David
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
 • Denisa Zdvořilá
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MUNI.
 • Dávid Brodňanský
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky - nanotechnologie na MUNI.
 • Eliška Malá
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
 • Jan Bajer
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Josef Knápek
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • Nicolas Gavorník
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Tomáš Brablec
 • Studuje 1. ročník Bc. Informačních technologií na FIT VUT.
 • NMgr. = navazující magisterské studium

  Legenda

  AU MFF – Astronomický ústav MFF UK
  NMgr. – navazující magisterské studium
  MFF – Matematicko–fyzikální fakulta UK
  TF – teoretická fyzika
  PGS – postgraduální studium (Ph.D.)
  ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK

  Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

  Partneři

  Pořadatel

  Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

  Partner

  Mediální partner


  Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz